இன்று ஒரு தகவல் - அதிசயத்தின் உச்சம் திமிங்கிலங்கள் PART 1 !!!

, , , , , 0 Comments »
னைவருக்கும் வணக்கம். உலகத்தில் வினோதங்கள் பல வகைகளில் நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது. அதில் உயிரில்லா வினோதங்கள் அல்லது உயிர் உள்ள வினோதங்கள் என இருவகை பெரும் பிரிவுகளும் உண்டு . இதில் இன்று உயிர் உள்ள வினோதங்களில் ஒன்றான கடல் உயிரினங்களிலே மிகவும் வியப்பயும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய திமிங்கிலங்கள் ப்பற்றிய சில வினோத தகவல்களை

                                           >>>>மேலும் வாசிக்க 
இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

0 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் - அதிசயத்தின் உச்சம் திமிங்கிலங்கள் PART 1 !!!"

Post a Comment