இன்று ஒரு தகவல் - சிந்தனைக்கு விருந்து !!!

, , , , , 2 Comments »
சாதனை படைக்கப் பிறந்தவர்கள் . ஜாதகம் பார்ப்பதில்லை !

முதல்வானாய் இரு இயலாவிட்டால் முதல்வனோடு இரு !

க்குவிக்க ஆள் இருந்தால் இன்று ஊக்கு விற்பவன் கூட நாளை தேக்கு விற்பபான் .!

வாழ்க்கை என்பது ஒரு மெழுகுவத்தி அல்ல,அது ஒரு அற்புதமான தீபம் . பிரகாசமாக

                             >>>>>;மேலும் வாசிக்க

2 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் - சிந்தனைக்கு விருந்து !!!"

INDIA 2121 Says :
July 28, 2010 at 7:09 AM

நம்பிக்கை ஊட்டும் வார்த்தைகள்

மதுரை சரவணன் Says :
July 28, 2010 at 10:48 AM

உண்மையான நம்ம்பிக்கை டானிக்...வாழ்த்துக்கள்

Post a Comment