காதலித்துப்பார் !!!

, , , 2 Comments »


வெற்று கிண்ணமாய் இருந்த
என் வாழ்வை நிறைத்து கொள்ளவென
நீயாய் வந்தாய்

   

2 Responses to "காதலித்துப்பார் !!!"

Anonymous Says :
July 25, 2010 at 2:18 AM

arumai sankar ji

Post a Comment