இன்று ஒரு தகவல் 2P9 - அறிவுக்கு விருந்து GK GK !!!

, , , , , , 0 Comments »
னைவருக்கும் வணக்கம் `இன்று ஒரு தகவலின் வாயிலாக இன்று பல சிறு சிறு தகவல் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம் .


ஈல்' என்ற ஒரு வகை மீன்கள் தொடர்ந்து பயணம் செய்து உலகத்தின் ஒரு முனையில் இருந்து மறுமுனை வரை சென்றுவிடுமாம் .அதுமட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள  >>>> மேலும் வாசிக்க


 
ந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்

0 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் 2P9 - அறிவுக்கு விருந்து GK GK !!!"

Post a Comment