பேருந்துக் காதல்..! - (தொடர் பதிவு) !!!

0 Comments »
பேருந்துகள் எத்தனையோ கதைகளையும், சுமைகளையும், தினம் தினம் அரங்கேற்றும் ஒரு நாடகப்பட்டறை. எத்தனை எத்தனையோ நிழல்கள் நிஜங்களாகவும், நிஜங்கள் நிழல்களாகவும் மாறும் ஓவியக்கூடம்...!பலதரப்பட்ட மனிதர்களை சுமந்து சென்றாலும் >>>>
 
 
 
இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

0 Responses to "பேருந்துக் காதல்..! - (தொடர் பதிவு) !!!"

Post a Comment