இன்று ஒரு தகவல் 9 - "சாக்ரடீஸ் !!!

0 Comments »
இன்று அறிவியல் ஞானத்தால் வளர்ச்சி அடைந்து கம்பீரமாக நடைபோட்டுக்கொண்டிருக்கும் . இந்த ஒளிமயமான உலகம் ஒரு காலத்தில் அனைத்தும் இருந்தும் அறியாமை என்னும் இருட்டுக்குள் மூழ்கிக்கிடந்தது .2450 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரேக்கில்,  >>>>

 
 
இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

0 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் 9 - "சாக்ரடீஸ் !!!"

Post a Comment