ஏக்கம் நனைக்கும் நினைவுகள் !!!

, , , , , 0 Comments »
கடல் கரையாய் என் ஏக்கங்கள்


காய்கின்ற நேரத்தில் எல்லாம்


காதல் அலையாய்  >>>>இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

0 Responses to "ஏக்கம் நனைக்கும் நினைவுகள் !!!"

Post a Comment