இன்று ஒரு தகவல் 19 - அதிசய விலங்கு கங்காரு !!!

0 Comments »
னைவருக்கும் வணக்கம் . நாம் இப்பொழுது வசிக்கும் உலகத்தில் தினம்தோரும் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் முதல் நம் கண்களில் தினம்தோரும் காட்சி தரும் பறவைகள் , மிருகங்கள் ,பயணம் செய்யும் வாகனங்கள் என்று ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு பெயர் உள்ளது . அதனால்தான் நம் அனைவரும் அதை பற்றி எளிதாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது . ஆனால் இவைகளுக்கு எல்லாம் எப்படி இந்த பெயர்கள் வந்தது என்று நம்மில் எத்தனை பெயருக்குத் தெரியும் என்பது ஒரு தெரியாத புதிர் >>>>


இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

0 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் 19 - அதிசய விலங்கு கங்காரு !!!"

Post a Comment