பனித்துளி சங்கரின் கண்ணீர் இரவுகள் கவிதை தொகுப்பு 19.01.2011

, , , , 1 Comments »
பனித்துளி சங்கரின் கவிதைகள் : கண்ணீர் இரவுகள் ! ( Love Poem )ழிந்து போகும் இளமையென சிறியமுள்..!
துரத்திப் பிடிக்கும் முதுமையென பெரியமுள்..!
ஒரு கடிகாரமாய் வட்டத்திற்குள்
சுற்றி சுற்றி வருகிறது வாழ்க்கை..!!

காலத்தின் வேகத்தில்
புதுப்பிக்க முயற்சித்து

1 Response to "பனித்துளி சங்கரின் கண்ணீர் இரவுகள் கவிதை தொகுப்பு 19.01.2011"

ttpian Says :
January 20, 2011 at 5:23 AM

தமிழன் என்று சொன்னால்தான் உதடுகள் ஓட்டும்:
இந்தியன் என்று சொன்னால் உதடுகள் ஒட்டாது

Post a Comment