தினம் ஒரு தகவல் -அறிவுக்கு விருந்து GK GK GK

, , , , , , , 0 Comments »
ம் அனைவர்க்கும் குவைத் என்ற ஒரு நாட்டை நன்றாகத் தெரியும் . அங்கும் நமது இந்தியர்கள்தான் அதிகம் இருக்கிறார்கள் . குவைத் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று அவர்களில் யாரிடமாவதுக் கேட்டால் பலருக்கு

                                                    >>>>>மேலும் வாசிக்க

0 Responses to "தினம் ஒரு தகவல் -அறிவுக்கு விருந்து GK GK GK"

Post a Comment