இன்று ஒரு தகவல் - கிராமபோன் !!!

, , , , 0 Comments »
சைக் கருவிகளில் இன்று அறிவியலின் வளர்ச்சியால் ஆயிரம் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் . ஒரு காலத்தில் இந்த அவசர உலகத்தை அமைதியாக தாலாட்டி உறங்கவைத்தது இந்த கிராமபோன்தான் .இன்றும் பரிணாமம் மாறினாலும் ,எனது இசையால் வசமாக இதயம் எது என்று எத்தனையோ இதயங்களை >>>மேலும் வாசிக்கந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம் , தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ் 10 ல் குத்தவும் ..........

0 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் - கிராமபோன் !!!"

Post a Comment