இன்று ஒரு தகவல் 2 - ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் !!!

, 0 Comments »
ல்கலைக்கழகங்களில் பழமையானதும் , உலகப் புகழ் பெற்றதும் லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக் கழகம் .

ஆக்சுபோர்டு பல்கலைக்கழகமானது இங்கிலாந்தில், ஆக்சுபோர்டு என்னும் நகரத்தில் அமைந்துள்ள தொன்மைப் புகழ் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகமாகும். இதுவே ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் >>>>>மேலும் வாசிக்க
இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம் , தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ் 10 ல் குத்தவும் .

0 Responses to "இன்று ஒரு தகவல் 2 - ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் !!!"

Post a Comment