1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அம்ப்ரெல்லா !!!

0 Comments »
குடை சுமார் 1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுருக்கக்கூடிய குடையை கண்டுபிடித்தவர்கள் சீனர் என நம்பப்படுகிறது.

18ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாரசீகப் பயணியான ஜோனாஸ் ஹான்வே, பெண்களைப் >>>>

இந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

0 Responses to "1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அம்ப்ரெல்லா !!!"

Post a Comment